TILLSTAND FOR SVETSARE

KVALIFICERANDE CERTIFIKAT FÖR SVETSARE ENLIGT POLSK STANDARD OCH EN 287

R2.2T motsvarar EN287-1 141 T BW W02 wm t4  D80  H-L045   ss  nb
B1E motsvarar  EN287-1 111 P BW W01 t8    PC PF   ss  nb
P1C motsvarar  EN287-1 135  P FW W01 wm a5   PB PF    
  Forklaring i tabell  Nr  

1

2

3

4  

6 

7

8  9  10

 Procedur for skolning av svetsare i tidsskriften Dozor Techniczny Nr 9/2000r

1. SVETSMETOD

 

PN

 

EN

E

Bågsvetsning med inlindad elektråd

111

-

Bågsvetsning med gastäckande pulvertråd

114

K

Svetsning med täckt båge

12

M

Bågsvetsning med smältande elektråd i skydd av ädelgaser MIG

131

(M)

Bågsvetsning med pulvertråd i skydd av ädelgaser MIG

137

C

Bågsvetsning med smältande elektråd i skydd av aktivagaser MAG

135

(C)

Svetsning med smältande elektråd i skydd av aktivagaser MAG

136

T

Svetsning med ickesmältande elektråd i skydd av ädelgaser TIG

141

-

Plasmasvetsning

15

G

Gassvetsning

311

2. FÖREMåL FÖR SVETSNING

 

P

Tillstånd - grundläggande

-

R

Rör (tube) - speciellt tillstånd PN

T

B

Plåt (plate) - speciellt tillstånd PN

P

3. TYP AV SVETSFOG

 

+

Huvudsvetsfog

BW

-

Kantsvetsfog

FW

4. HUVUDMATERIAL

 

1

Låghaltiga kolståler

innehållande

max 0,25 % kol

St 3S, R 35

10, 15, 20,

20G, K10, K18

Låghaltiga kolståler el låghaltiga legeringsståler

tillsammans med småkorn-iga konstruktionsståler med

gränsuthållande mindre än 360 M pascal

W01

2,1

Låghaltiga legeringsståler

innehållande smälta grund-ämnen max 3 %

16 M, 10 HA

18G2, 18G2A

15HM, 20HM

Krommolybdenståler el uthållande på krälning

W02

2,2

Låghaltiga

legeringsståler

innehållande

mellan 3 och 5 %

10H2M, 13HMF,

12HMF

 

Normaliserade, småkorniga konstruktionsståler och ståler till värmehantering med plastisk gräns från 360 M pascal

W03

3,1

Höghaltiga legeringsståler

kromade

(rostfria)

ferrit

martenzit

 

Höglegeringshaltiga rostfria ferritståler med krominne-håll mellan 12 och 20 %

W04

3,2

Höghaltiga legeringsståler

syra uthållande

krom-nickel

 

Rostfria ståler

ferrit-austenit ståler

krom-nickel

W11

5. TILLSATSMATERIAL

 

Utan smältmedel

nm

Med smältmedel

wm

Syra linda

A

Basisk linda

B

Cellulosa linda

C

Rutyl-syra linda

RA

Rutyl-basisk linda

RB

Rutyl-cellulosa linda

RC

Rutyl linda (tjocklindad)

RR

Speciell linda

S

 

6. STORLEK AV SVETSFOG

 

Tom

6mm

Tjocklek av svetskantfog

a-

Tom

6mm

Tjocklek av huvudsvetsfog

t-

 

 

7. STORLEK AV PROVMATERIAL

 

Längd av kantsvetsfog

z-

Diameter av rör

D-

 

 

 

9. PLACERING AV SVETSFOG

 

-

Svetsning på båda sidoran

bs

-

Svetsning på ena sidan

ss

 

10. MÖJLIGHETER TILL ATT GÖRA FÖRSTA SVETSSTRÄNGEN

 

-

Svetsning utan stöd

nb

-

Svetsning med stöd

mb

-

Urholkning eller slipning av topp

gg

-

Utan urholkning eller slipning av topp

ng