KVALIFICERANDE CERTIFIKAT FÖR FÖRETAG ( Peter Brindell - Instytut Łączenia Metali w Krakowie.)

 

Eftertryck  kräver   tillstånd från                      INSTYTUTU  ŁĄCZENIA METALI i Krakow, Polen

Exempel på stålkonstruktioner 

 

Ståltyp

Radiogram

klass

Konstruktions klass

Kvalifikationer av inspektörer   anstallda utav ett certifierat företag och deras ansvar enl.   .PN-87/M-69009    enl EN719                 

Kvalificerande certifikat för företag  enl.

Ett certifikat over inspektorers kompetens enl. Europeiska Svets Fedearationen

Enl.

 

 PN

Enl.

 

 EN

Industrinorm  enl PN-87/M-69008

byggnorm enl PN-B-06200 fr år 1997

 Polska normen PN-87/M-69009

Tyska       normer DIN18800

Europeiska normer

 

Räcken (nivå 0m) , installationer av värmecentraler med gravitations cirkulationer, staket, möbler, hantverks produkter

 

St3SX

5 konstruktionen spricker i svetsfogen

     utom klascifierad konstruktion spricker i svetsfogen

3  

kvalificierad hantverkare

 

hantverk utom klascifiering

Grupp

 III

HANTVERK  

stolpar, bjälklag, balkar i  byggnader, mediumtryck pipelines,  brocken, r äcken (nivå 10m)

St3S,

R35

statiska belastningar

4  

 

3-10%RTG

D konstruktionen spricker brevid svetsfogen 3-10%RTG

2

Svets    specialist

3

grundläggande tekniska kunskaper

Grupp

 II          

lilla intyget  DIN18800 -dynamiska belastningar

 

EN729-4

EWS 

europeisk svets specialist           

kranbalkar,  hallkonstruktioner med stor spännvidd mellan stolpar, högtryck pipelines för vatten och gas, skorstenar, telefonmaster

 

18G2A,

dynamiska belastningar 

3    specialicerade befogenheter

10-50%RTG

C europeisk svetsare 

10-50%RTG

1

Svets     teknolog

2

spe cialicerade tekniska kunskaper

Grupp

 I  

stora intyget DIN18800 -mestadels dynamiska belastningar

EN729-3 HP0 TUF

EWT   

europeisk svets teknolog            

fabrikskranbalk, brospann,   tv/radio mast  (livsfara och mycket stora materiella förluster)

 

St3M, 18G2AV, Weldox700

2  

50-100%RTG

obligatoriska företagsprov  på test- plåt

B  

50-100%RTG

obligatoriska teknologiska  svets certifikat enl. EN288

1 statlig

Chefsinjengör svetsare

inspektion av statlig tjänsteman  av teknisk karaktär UDT, PRS, IBDM

1

  fulla    tekniska kunskaper

grupp I

 + ISO9000   

 

stora intyget   DIN18800 -   starkt dynamiska belastningar         -nadzór EWE

EN 729-2

EWE

europeisk     svets             ingenjör