SPRÅKKURSER INNEHÅLLANDE SVETSTEKNISKA TEKSTER FRÅN TEKNISKA HÖGSKOLOR FRÅN SPANIEN, FRANKRIKE OCH ENGLAND I ORGINALSPRÅK

 

 franska   

 engelska, svenska, spanska    Sopot, 10.12-19.12.2001r

innefattande läran om det följande språket genom bl a studerandet av orginal texter omfattande svetsning - akademiska handböker från följande länder – samt material från Instytutu £¹czenia Metali w Krakowie.

Kursen kommer att innefatta proffesionella fackuttryck som används vid byggnadsplatser, vid möten, i kontor samt vid tekniska inspektioner i Spanien, Frankrike och Storbritannien. Därför kommer våra kursdeltagare att lära känna certificeringsprocedurer som används i stålkonstruktionsindustrin i utlandet. De kommer också ha chansen att testa deras nyinlärda kunskaper vid disskusioner med personer som har arbetat vid byggnadsplatser utomlands i flera år.        

Kursen omfattar 40 lektionstimmar samt konsultationer. Detta erbjudande riktar vi framförallt till personer som för första gången stöter på språket. Vi lär dem självständigt tänkande på respektive språk med målsättningen om att kursdeltagaren lär sig att använda ord och fraser som denne lär sig under kursen.     

  Priset för kursen är 1000 z³ per person (ekslusive logi).

För medlemmar av European Welding Engineers finns det möjlighet att  fullfölja kursen kostnadsfritt i utbyte mot att ni håller en föreläsning under kursen; Övervakning och kontrollering av svetsarbeten. 

Ni kan kontakta oss på tel;  0608 264 730  Ryszard Jastrzêbski

                                           0502 95 96 18  Magdalena Mirecka

BIURO tel.: 0-12 649 18 56, fax.: 0-14 612 81 03