124 PYTANIA  EGZAMINACYJNE

KURSU NADZORU I KONTROLI PRAC SPAWALNICZYCH

Firmy Technolkonstrzębski Co Sp. z o.o. w Krakowie

Przykładowe odpowiedzi:

W jakich przypadkach stosujemy podgrzewanie osuszające  gardziel rowka?       W przypadku dużej wilgotności , rosy, spawania stali drobnoziarnistych?

W jaki sposób ustawiamy i jak korygujemy parametry spawania tradycyjnych urządzeń spawalniczych MAG po nagrzaniu się blachy?         Dla ustalonego napięcia ( szerokość ściegu ) tak dobieramy posów drutu, aby krople równo się odrywały i aby plusk podczas ich przechodzenia do jeziorka spawalniczego był słyszany jako szum. Po nagrzaniu blachy łuk elektryczny się wydłuża i ścieg rozszerza. Należy wtedy obniżyć napięcie łuku.

Jak obserwując spawanie o strony grani z odległości  20m można stwierdzić, że brak jest przetopu? Gdy nie widzimy przechodzenia łuku na drugą stronę lub nie słyszymy w rurze charakterystycznego pogłosu wówczas nie ma przetopu.

Pytania akademickie?

1.        Jakie parametry spawania MAG (prąd, napięcie) ustawiamy na spawarce, a jakie na podajniku?

2.        Co dzieje się z długością łuku, gdy zwiększamy napięcie na spawarce MAG?

3.        Co dzieje się z wtopieniem, szerokością ściegu i wysokością nadlewu, gdy napięcie rośnie?

4.        Co daje 4 rolkowy system podawania drutu?

5.        Podaj druty do spawania MAG staliSt3S, 18G2?

6.        Co to są urządzenia impulsowe synergiczne?

7.        Podaj zalety źródeł impulsowych MAG?

8.        Co to jest stal St3S?

9.        Co powoduje wzrost szybkości podawania drutu?

10.     Rozszyfruj znaczenie symboli: 

11.     B2, 1C      i        EN 287 – 1 135 P BW W03 wm t10 PF PA ss nb

12.     P1E           i        EN 287 – 1 111 P FW W01 RR a5  PB

13.     R3, 2T       i        EN 287 – 1 141 T BW W11 wm t6 D60 PF PC ss nb

14.     Co to jest sztywna i opadająca charakterystyka spawarki?

15.    Co to jest zwarciowe i natryskowe przenoszenie metalu?

16.      Na czym polegają zadania nadzoru spawalniczego?

17.     Jak oznaczamy lico spoiny na rysunkach?

18.     Jak radzimy sobie z transkrystaliczną strukturą spoiny?

19.     Od czego zależą naprężenia spawalnicze?

20.     Jakim prądem spawamy aluminium metodą TIG?

21.     Ile spoin sprawdzamy metodą wizualną W?

22.     Zasady klasyfikacji przez PRS i inne towarzystwa klasyfikacyjne materiałów podstawowych i dodatkowych? 

23.     Zasady uzyskiwania uprawnień  dla  przedsiębiorstw UDT, PRS, IS, SLV.

24.     Czym różni się szkolenie spawaczy wg polskich i europejskich norm?

25.     Jaki spawacz może spawać konstrukcje mechaniczne klasy 2 i konstrukcje budowlane klasy 3?

26.     Jakie są klasy konstrukcji budowlanych wg PN-97/B-06200?

27.     Wymagania dotyczące uprawnień i systemu zapewnienia jakości wykonawców wytwarzających konstrukcje klasy 3 wg PN-97/B-06200:

28.     Wymagania dotyczące uprawnień i systemu zapewnienia jakości wykonawców wytwarzających konstrukcje klasy 2 wg PN-97/B-06200:

29.     Wymagania dotyczące uprawnień i systemu zapewnienia jakości wykonawców wytwarzających konstrukcje klasy 1 wg PN-97/B-06200:

30.    Czym różni się pWPS, WPAR ( PQR w USA)  i WPS?

31.    Jaki jest zakres ważności uprawnień europejskich spawaczy w zakresie grubości, średnicy, pozycji spawania?

32.     Co oznacza w katalogach materiałów AWS i ASTM?

33.     Co to są indykatory?

34.     Jakie są  klasy konstrukcji spawanych mechanicznych wg PN-87/M-69008?

35.     Podaj spawalność stali 18G2 , 15HM, 10H2M, 65G?

36.     Co oznacza symbol R2 i U3?

37.     Jak otrzymujemy wysoką wytrzymałość stali konstrukcyjnych?

38.     Co oznacza B, C, D?

39.     Jakie są przyczyny zimnego i gorącego pękania spoin: naprężenia czy skurcz? Dla których stali są charakterystyczne: białych czy czarnych?

40.     Do czego służy mechanika pękania?

41.     Co decyduje o przenoszeniu ciepła z łuku do materiału spawanego: przewodność cieplna czy promieniowanie?

Pytania praktyczne

1.       Jaki jest efekt wyrobienia się otworu końcówki prądowej w metodzie MAG?

2.       Kiedy mieszanka zasysa powietrze między drutem i pancerzem z podajnika MAG?

3.       W jakim celu i gdzie na spawarce MAG ustawiamy indukcyjność?

4.       Czy większe napięcie ustalamy dla spawania w CO2 czy w mieszance?

5.       Kiedy powstają przyklejenia?

6.       Od czego zależy ilość podawanego gazu?

7.        Jakie wady są charakterystyczne dla spawania MAG w CO2?

8.        Jak dzielimy zakłady  pracy pod względem spawalnictwa wg PN-87/M-69009?

9.       Jaka jest różnica w rozlewaniu ściegu w metodzie MAG przez regulację napięcia i posuwu drutu?

10.    Jakich ściegów w pozycji PF nie dopuszcza się w przypadku egzaminu spawacza w grupie materiałowej W03?

11.    Jaką metodę spawania 111 czy 135 zastosujemy do spawania konwertora o grubości 120mm.

12.    Czym charakteryzuje się spawanie MAG drutem rdzeniowym (proszkowym)?

13.     Czym różni się podkładka ceramiczna do spawania stali i aluminium?

14.    Jak fazujemy na V czy na Y do spawania na podkładce ceramicznej?

15.    Ile wynosi skurcz10mb spoiny o grubości 10mm:?

16.    Które wady są bardziej niebezpieczne przy obciążaniu dynamicznym: zewnętrzne czy wewnętrzne?

17.     Jakie są zalety stali drobnoziarnistych powstałych w procesie walcowania z zimnym zgniotem?

18.    W jaki sposób spawamy stale drobnoziarniste?

19.    Jaką metodą wykonujemy przetop dla rur obciążonych zmiennie ciśnieniem powyżej 200 atmosfer?

20.    Co to jest transkrystaliczna struktura spoiny i czym różni się w stalach czarnych i białych?

21.     Jak spawamy stale węglowe z kwasoodpornymi?

22.     Jak unikamy rozwarstwień  w czasie spawania grubych blach?

23.    Jak unikać odkształceń spawalniczych?

24.    Jaką metodą spawać cienkie blachy 0,8mm?

25.    W jakim celu i jak sprawdzamy palnik na ssanie?

26.     Jak wykonujemy prace spawalnicze w zbiornikach na paliwo?     

27.    Jak dobieramy materiały dodatkowe do spawania stali czarnych, białych i aluminium?

28.    Jak fazujemy i szczepiamy rury aluminiowe?

29.    Jaką elektrodą spawamy stale 10H2M, 18G2A i stal drobnoziarnistą mikrostopową 14HMBCu?

30.    Sposób wykonania przetopu blach aluminiowych obciążonych dynamicznie?

31.     Jaką maksymalną wielkość nierówności warstw wypełniających dopuszczamy do wykonania następnego ściegu?         

32.    Jak długim łukiem wykonujemy przetop, a jakim lico w metodzie spawania TIG?

33.    W którym miejscu dodajemy stopiwa w trakcie układania lica metodą TIG ?

34.    W jaki sposób zabezpieczyć się przed pękaniem zwłocznym gdy stwierdziliśmy wprowadzenie zbyt dużej ilości wodoru?

35.    W jaki sposób spawamy dno zbiornika?

36.    Zasady spawania płaszcza zbiornika magazynowego na paliwo.

37.    Zasady spawania dźwigarów mostów.

38.    Zasady stosowania na montażu automatów spawalniczych.

39.    W jaki sposób zmniejszyć odkształcenia kątowe spoin?

40.    Zasady montażu i spawania zbiorników kulistych.

41.    W jakich przypadkach stosujemy podgrzewanie osuszające  gardziel rowka?

42.    Jakie zasady należy spełnić aby można spawać bez por na montażu metodą TIG?

43.    Jaka jest różnica w prowadzeniu uchwytu MAG  w CO2 i w mieszankach?

44.    W jaki sposób możemy przewidzieć przyklejenia?

45.    Jakim sprzętem musimy dysponować przystępując do spawania stali energetycznych?

46.    Podać zasady sczepiania.

47.    Jaką metodą spawamy ekrany szczelne kotłów parowych?

48.    W jaki sposób należy układać lico aby uniknąć podtopień ?

49.    W jaki sposób usuwamy porę w spoinie wykonanej metodą 311 i 141 ?

50.    Jakie parametry spawania impulsowego MAG należy korygować po nagrzaniu się spawanego materiału: parametry impulsu czy prąd bazy?

51.    O ile na jednym złączu spawanym cargi ściąga w kierunku poprzecznym przy grubości 10mm i      przy grubości 40mm?

52.    Kolejność spawania i szczepania cargi zbiornika o grubości 12 mm?

53.    Jak kontrolujemy brak podtopień lica i grani?

54.    Jakie są przyczyny powstawania podtopień grani?

55.    Na jakiej szerokości od złącza temperatura powierzchni blachy i stan powierzchni ( zaizolowanie korozją starej blachy, pokrycie szronem, smarami ) wpływa na intensywność topienia podłoża, a jaka szerokość wpływa na hartowanie się złącza?

56.    Różnica w sposobie przygotowania łaty, sposób fazowania, kolejność szczepiania i kolejność spawania  w przypadku cargi o grubości 10mm i 40 mm?

57.    Jaki parametr:  prądu bazy czy parametry impulsu należy regulować po nagrzaniu się blachy?

58.    Jakimi narzędziami przygotowujemy do spawania konstrukcje aluminiowe?

59.    Jaką długość łuku i jaki kąt obserwacji należy utrzymywać w przypadku spawania elektrodą otuloną?

60.    W jakiej odległości od poprzedniego ściegu należy prowadzić jeziorko spawalnicze aby uzyskać gładkie lico?

61.    Jak szybko należy prowadzić łuk spawalniczy MAG aby nie było rozprysków?

62.    Jak najwolniej należy prowadzić uchwyt spawalniczy MAG aby nie powstawały przyklejenia międzyściegowe?

63.    Jak rozróżnić niebezpieczne pęknięcie aktywne od pęknięcia, które po relaksacji naprężeń jest bezpieczne?

64.    Jaki sposób spawania MAG: ciągnięcie łuku czy pchanie łuku jest bardziej odporny ma przyklejenia?

65.     Co jest przyczyną pękania naprężeniowego powierzchni zbiornika kwasoodpornego na głębokość 2mm?

66.    Czego należy się obawiać po spawaniu blach super wytrzymałych z obróbki cieplno-plastycznej?

67.    Od czego zależy skłonność do pękania stali mikrostopowych?

68.    Co należy poradzić spawaczowi w przypadku braku przetopu wykonywanego metodą MAG: prowadzić uchwyt szybciej  czy wolniej?

69.     Jak obserwując spawanie o strony grani z odległości  20m można stwierdzić, że brak jest przetopu?

70.    Co wpływa na intensywność topienia metalu podłoża a co na nagrzanie podłoża do temperatury zwilżalności ( brak podtopień)?

71.    W jaki sposób ustawiamy i jak korygujemy parametry spawania tradycyjnych urządzeń spawalniczych MAG po nagrzaniu się blachy?

72.     Jakimi metodami można spawać w pionie z góry na dół nie narażając się na przyklejenia wywołane podpływaniem ciekłego metalu przed  łuk spawalniczy?

73.     Jakie wady są dopuszczalne przy spawaniu konstrukcji obciążonych statycznie a niedopuszczalne przy spawaniu obciążonych dynamicznie suwnic i kolektorów parowych?

74.     Jakie są różnice w wymaganiach szczelności rurociągów gazowych i parowych?

75.     Dlaczego spoiny przęseł mostów pękają po stronie rozciąganej, a belek suwnic po stronie ściskanej?

76.     Dlaczego odkształcenia spawalnicze z zastosowaniem tej samej technologii spawania i przez tych samych ludzi ale w innych zakładach pracy mogą się zdecydowanie różnić ?

77.     Jak unikamy odkształceń w przypadku spawania cienkościennych belek skrzynkowych?

78.     Co jest przyczyną wyboczenia cienkościennych spawanych powłok?

79.     Co w nauce spawania jest ważniejsze utrzymywanie określonego wymiaru łuku spawalniczego czy wielkości i kształtu jeziorka spawalniczego?

80.     Jak szczelina, wysokość progu, przestawienie brzegów w stosunku do średnicy stopiwa wpływa na możliwość wykonania przetopu?

81.     Jaka jest różnica w sposobie wykonania przetopu elektrodą otuloną i metodą MAG?

82.     Jaka jest różnica w sposobie dodawania stopiwa w pozycji naściennej metodami TIG i gazowo?

83.     Dlaczego spawacze gazowi mają trudności w opanowaniu wykonania odpowiedniej jakości przetopu rur białych w metodzie TIG ?