Vi har nojet att erbjuda Herrskapet deltagande i kurser inom omradet:

    overvakning och kontrollering av svetsarbeten


organiserade i det pittoreska och vackert belägna slottet Zamek Lubomirskich 
i Nowy Wiœnicz samt i Krakow och i Zakopane.  I fall det är fler än 10 personer i gruppen så kan vi  även organisera kurser i Szczecin, Poznan, Wroc³aw, Katowice, £odz, Warszawa, Gdañsk, Bydgoszcz, Lublin samt i Bia³ystok.
Kursinnehållet omfattar 50 timmar föreläsningar samt 30 timmar övningar.
Föreläsningarna är hållna av kända fackmän (representanter från olika läroverk, inhemska certificerings institutioner samt europeiska svetsingenjörer med hög erfarenhet. Dessa personer innehar knowhow och kunskaper om svetsarbeten, unika och nya teorier tillika tankar angående svetsteknik samt erfarenheter som härstammar från passionen till deras arbete och erfarenheter som de inhämtat genom åratal av arbete på området. 
Nyexaminerade kursdeltagare kommer att kunna svetsa med metoderna MAG och TIG på öppen yta vid vindstyrkor upp till 6m/s.
Inom ramarna av kursen, om intresset finns, presenterar vi procedurerna om hur man förbereder sig för hur man erhåller företagscertifikat för konstruktion, montering och remontering utav stålkonstruktioner av byggnadsklass 1, 2 och 3. 
Vi erbjuder följande; bearbetning av befintliga kunskaper, tillgång till svetsvetenskap, förhöjning av arbetskvalifikationer, nya kontrakt, möjlighet till att knyta kontakter samt chansen till att göra succe inom arbetskarriären. 
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL ATT TA DEL AV VÅRT ERBJUDANDE !!!

Närmaste kursdatum: . Wroc³aw 12.-21. November 2003

EXAMINATIONSFRÅGOR

REFERENSER