Polska Izba Spawalnicza

Polish Welding Chamber

    Polska Izba Spawalnicza jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie i rozpoczyna jako Stowarzyszenie formalną działalność.

    Pierwszym dokumentem stwierdzającym to wydarzenie jest Postanowienie sądowe wydane przez Sąd Gospodarczy z dnia 02.09.2002 r.

    Polska Izba Spawalnicza jest organizacją o charakterze samorządu gospodarczego zrzeszającego podmioty gospodarcze prowadzące działalność w branży spawalniczej.

    Członkami Izby, zgodnie z ustawą, są podmioty gospodarcze prowadzące określoną działalność w zakresie spawalnictwa. Są to zakłady produkujące sprzęt i materiały spawalnicze, zakłady stosujące technologie spawalnicze w procesach wytwarzania, firmy handlujące sprzętem i materiałami do spawania, firmy serwisowe, instytucje dozoru oraz placówki naukowo-badawcze.

    Do chwili wydania biuletynu już ponad 110 podmiotów gospodarczych zostało Członkami Izby.           

    Zasady funkcjonowania Polskiej Izby Spawalniczej są określone w Statucie, który powstał w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych.

    Izba ma prawo i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, co jest nieodzownym warunkiem zrobienia czegokolwiek na profesjonalnym poziomie

    Po zakończonym procesie rejestracyjnym Polska Izba Spawalnicza przygotowuje się do odbycia Programowego Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli.

    Polska Izba Spawalnicza zamierza stać się członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i na jej forum wnosić problemy gospodarcze szczególnie ważne dla środowiska spawalniczego. Tu należy podkreślić, że KIG jest „Izbą izb” zrzeszających poprzez swoich członków setki tysięcy podmiotów gospodarczych.

    Wspólnym celem wszystkich działających izb gospodarczych jest tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju swojej branży. Wymaga to przede wszystkim opracowania wspólnej strategii rozwoju i działania oraz tworzenia dogodnych warunków do jej wdrażania.

    Jeżeli Państwa instytucja jest zainteresowana przedstawioną informacją i wyraża chęć wstąpienia do PIS, bardzo prosimy o kontakt z Biurem PIS-u.

 ADRES:           Polska Izba Spawalnicza

                         Ośrodek Promocji Technologii i Produktywności 

                         Politechnika Warszawska

                         ul. Narbutta 86; pok. 17

                         02-524 WARSZAWA

                         tel./fax  (+22) 660 86 12

                     E-mail: biuropis@wip.pw.edu.pl