Anvandningen av kognitiv psykolgi och biomekanik av muskelrorelser vid skolning av svetsare

Kognitiv psykologi och informationsbearbetning i människans hjärna vid svetsträning

Användningen av metoder tagna fran flygplansindustrin vid skolningen av svetsare med TKS metoden