UPRAWNIENIA FIRM BUDOWNICTWA STALOWEGO

Powielanie wymaga zgody INSTYTUTU ŁĄCZENIA METALI w Krakowie

Przykład konstrukcji stalowych

gatunek stali

Klasa radiogramu

klasa konstrukcji

Kwalifikacje nadzoru zatrudnionego w uprawnionej firmie i jego odpowiedzialność wg.PN-87/M-69009wg EN719

uprawnienia zakładów wg

certyfikat kompetencji nadzoru wg Europejskiej Federacji Spawalniczej

Wg

PN

Wg

EN

Przemysł. wg PN-87/M-69008

budowlanych

wg PN-B-06200 z 1997r

Polskiej normy PN-87/M-69009

Niemieckie Normy DIN18800

Norm europejskich

Barierki poziom 0m , instalacje grawitacyjne centralnego ogrzewania, płoty, meble, wyroby rzemiosła

St3SX

5 konstrukcja pęka w spoinie

pozaklasowe konstrukcja pęka w spoinie

3

wykwalifikowany rzemieślnik

rzemiosło pozaklasowe

Grupa

III

RZEMIOSŁO

słupy, rygle, belki budynków, rurociągi gazu średnioprężnego, barierki mostu, barierki poziom 10m

St3S,

R35

obciążenia statyczne

4

3-10%RTG

D konstrukcja pęka poza spoiną 3-10%RTG

2

mistrz spawalnik

3

podstawowe wiadomości techniczne

Grupa

II

małe świadectwo DIN18800 -obciążenia statyczne

EN729-4

EWS

europejski mistrz spawalnik

belka podsuwnicowa, konstrukcje hal o dużej rozpiętości, rurociągi przesyłowe wody i gazu wysokoprężnego, kominy, maszty telefonii

18G2A,

obciążenia dynamiczne

3 egzamin ponadpodstawowy spawacza

10-50%RTG

C egzamin spawacza europejskiego

10-50%RTG

1

specjalista spawalnik

2

specjalistyczne wiadomości techniczne

Grupa

I

duże świadectwo DIN18800 -obciążenia przeważająco statyczne

EN729-3 HP0 TUF

EWT

europejski technolog spawalnik

belka suwnicy, przęsło mostu, maszty nadawcze RTV (zagrożenie życia i bardzo duże straty materialne)

St3M, 18G2AV, Weldox700

2

50-100%RTG

wymagana próba zakładowa na płytach próbnych

B

50-100%RTG

wymagane uznawanie technologii spawania wg EN288

1 urzędowa

główny spawalnik

nadzór urzędnika państwowego nadzoru technicznego UDT, PRS, IBDM

1

pełne wiadomości techniczne

grupa I

+ ISO9000

duże świadectwo DIN18800 -obciążenia silnie dynamiczne -nadzór EWE

EN 729-2

EWE

europejski inżynier spawalnik