Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w kolejnej edycji szkolenia na temat:

Montaż, Nadzór i Kontrola Prac Spawalniczych

w programie :

NOWOCZESNE METODY NAUKI NIEŚWIADOMEGO MYŚLENIA CHARAKTERYSTCZNEGO DLA WYBITNYCH PRAKTYKÓW

Jak pokazuje praktyka, ukończenie specjalistycznych studiów technicznych takich jak technologia spawania, budownictwo lądowe, budownictwo mostowe czy technologia budowy maszyn, nie jest wystarczające do praktycznego wykonywania konstrukcji stalowych budynków, elektrowni, rafinerii albo budowy mostów. Tych umiejętności należy uczyć się od osób, które praktycznie wykonywały podobne obiekty.

Aby uzupełnić tę lukę stworzono Kurs Nadzorowania Prac Spawalniczych, który stanowi kompendium wiedzy praktycznej oraz uczy myślenia nieświadomego, będącego potężnym orężem stosowanym przez osoby osiągające sukcesy w praktyce.

Jak wynika z literatury zagranicznej profesor mostownictwa nie zbuduje mostu, gdyż posługuje się myśleniem na poziomie świadomym, natomiast już jego uczeń posługujący się myśleniem na poziomie nieświadomym, umożliwiającym szybsze przetwarzanie ogromnej ilości informacji, będzie potrafił wybudować most, gdyż weźmie pod uwagę wiele różnych szczegółów, których profesor nie jest w stanie analizować w sposób świadomy.

Osoby uczone przez praktyków tym różnią się od absolwentów uczelni, że wiedzą jaką decyzję podjąć, natomiast nie potrafią jej uzasadnić. Jest to typowe dla myślenia nieświadomego stosowanego przez praktyków.

Jak wynika z naszej analizy, największe sukcesy w technologii spawania na budowie dużych obiektów odniosły osoby o uzdolnieniach humanistycznych, które potrafią uczyć się nieświadomego myślenia podczas wykonywania pracy, a także obserwując pracę wykonywaną przez innych. Osoby, które ukończyły Politechnikę z wynikiem bardzo dobrym, uczą się nieświadomego myślenia poprzez powtarzanie skojarzeń logicznych w dziedzinach dobrze opracowanych teoretycznie i w tym przypadku nie są w stanie osiągnąć żadnych sukcesów praktycznych.

Zgromadzona przez nas wiedza praktyczna (wydobyta z nieświadomości najlepszych praktyków) systematyzuje sposób szkolenia, a dzięki odpowiedniemu stawianiu problemów przyśpiesza szkolenie praktyczne zarówno osób o uzdolnieniach ścisłych, jak i humanistycznych.

Dzięki temu, że w systemie szkolnictwa uruchomilismy potężne narzędzie myślenia nieświadomego osoby, które ukończyły 80 godzin Kursu Nadzoru Prac Spawalniczych osiągały większe sukcesy, niż osoby, które odbyły ponad 500 godzin SPAWALNICTWA na uczelniach technicznych lub na kursach prowadzonych według programu wynegocjowanego przez stowarzyszenia inżynierów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Spawalniczej (dotyczy to krajów, gdzie na uczelniach nie ma kierunków spawalnictwa).

Aby absolwenci naszych kursów uzyskali uprawnienia do nadzorowania prac spawalniczych, muszą umieć odpowiadać – na poziomie świadomym – na 100 opracowanych przez nas pytań (przykłady na: www.ilm.krakow.pl/polska/pyt.htm). Poziom tej wiedzy, jest tak wysoki, że artykuły ją prezentujące drukują specjalistyczne czasopisma w USA, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Rosji. Osoby, które przystępują do szkolenia z większym zasobem wiedzy teoretycznej, będą mogły nauczyć się więcej, niż osoby, które pierwszy raz stykają się ze spawalnictwem.

Absolwentom specjalności Spawalnictwo politechnik, oferujemy możliwość nauczenia się szkolenia spawaczy metodą TKS, która odniosła duży sukces w wielu krajach, w tym ostatnio we Francji. Kurs może być również przydatny dla osób, które posiadają wybitną wiedzę w innych dziedzinach, gdyż nauczenie się przeniesienia tej wiedzy do nieświadomości umożliwi im pokonanie konkurencji, dzięki wykorzystaniu potężnego narzędzia, jakim jest myślenie nieświadome.

Najbliższe terminy:

24 luty - 7 marzec 2014 KRAKÓW

Osoby, które odbędą Kurs Nadzoru mogą uzyskać następujące KWALIFIKACJE:

- SPECJALISTA SPAWALNIK ILM. Osoba, która po ukończeniu kursu przeprowadzi w swojej firmie egzamin wewnętrzny spawaczy otrzyma taki dyplom, do obejrzenia na stronie: http://www.ilm.krakow.pl/polska/specjalistaspawalnik.htm

-TKS WELDING HAND EDUCATOR. Osoba, która z pomocą naszego instruktora zorganizowała i przeprowadziła szkolenie 10 osób w zakresie precyzyjnego spawania nowoczesną metodą znaną w świecie pod nazwą TKS zostanie upoważniona przez Instytut Łączenia Metali do prowadzenia wykładów na takich kursach i nadzorowania pracy instruktora. Dyplom do obejrzenia na stronie: http://www.ilm.krakow.pl/polska/edukator.htm

- TKS HAND WELDING SUPERVISOR. Osoba, która dodatkowo odbędzie 2-tygodniowe szkolenie praktyczne metodą TKS w zakresie precyzyjnego spawania otrzyma upoważnienie Instytutu Łączenia Metali do treningu i doszkalania spawaczy metodą TKS.

patrz też SZKOLENIE SEGMENTOWE

kontakt 608 264730, (12)649 1856 instytut@ilm.krakow.pl

PYTANIA EGZAMINACYJNE

REFERENCJE