CERTIFICATS D'APTITUDE DES SOUDEURS

R2.2T correspond EN287-1  141  T   BW  W02  wm  t4  D80  H-L045  ss  nb

B1E correspond    EN287-1  111  P   BW  W01      t8            PC PF   ss  nb

P1C correspond    EN287-1  135  P   FW  W01  wm  a5           PB PF  

       Description au tableau  Nr            1    2     3      4       5     6       7              9  10

procede de formation des soudeurs dans le periodique Dozór Techniczny (Coordination Technique)Nr 9/2000r

 

1. METODA SPAWANIA

 

PN

 

EN

E

Spawanie łukowe elektrodą otuloną

111

-

Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym

114

K

Spawanie łukiem krytym 

12

M

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojetnych MIG

131

(M)

Spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów obojętnych MIG

137

C

Spawanie łukowe elektroda topliwą w osłonie gazów  aktywnych MAG

135

(C)

Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych MAG

136

T

Spawanie elektrodą nietopliwa w osłonie gazów obojętnych TIG

141

-

Spawanie plazmowe

15

G

Spawanie gazowe

311

2. ELEMENT SPAWANY

 

P

Uprawnienia  - podstawowe

-

R

Rura - ponadpodstawowe PN

T

B

Blacha - ponadpodstawowe PN

P

3. RODZAJ SPOINY

 

+

Spoina doczołowa

BW

-

Spoina pachwinowa

FW

4. MATERIAŁ PODSTAWOWY

 

1

Stale niskowęglowe o zawartości węgla do 0,25 % 

St 3S, R 35

 Stale niskowęglowe i /lubstale niskostopowe włącznie z drobnoziarnistymi stalami konstrukcyjnymi ogranicy plastyczności mniejszej od 360MPa

W01

 

10, 15, 20,

20G, K10, K18

2,1

Stale niskostopowe o zawartosci pierwiastków stopowych do 3%

16M, 10HA

 

18G2, 18G2A

 

 

15HM, 20HM

  Stale chromowo-molibdenowe lub odporne na pełzanie

 

 W02

 

2,2

Stele niskostopowe o zawartości pierwiastków stopowych od 3-5%

10H2M, 13HMF,12HMF

 

 

18G2ANb, 18G2AVCu, 14HNMBCu, NAXTRA-70

 Normalizowane, drobnoziarniste stale konstrukcyjne i stale do obróbki cieplnej o granicy plastyczności wiekszej od 360 MPa

W03

3,1

Stale wysokostopowe chromowe (nierdzewne), ferrytyczne, martenzytyczne

0H13, 1H13, 0H17T, 20H12M1F

  Wysokostopowe odporne na korozje stale ferrytyczne o zawartosci chromu 12-20%

W04

3,2

Stale wysokostopowe kwasoodporne chromowo-niklowe

1H18N9T, 1H18N10T

  Nierdzewne stale ferrytyczno-austenityczne stale chromowo-niklowe

W11

5. MATERIAŁ DODATKOWY

 

Bez materiału dodatkowego

nm

Z materiałem dodatkowym

wm

Otulina kwaśna 

A

Otulina zasadowa

B

Otulina celulozowa

C

Otulina rutylowo-kwasna

RA

Otulina rutylowo-zasadowa 

RB

Otulina rutylowo-celulozowa

RC

Otulina rutylowa (elektroda grubootulona)

RR

Otulina specjalna

S

 

6. WYMIAR SPOINY

 

Do

6mm

Grubość nominalna spoiny pachwinowej

a-

Do

6mm

Grubość ścianki spoiny doczołowej (blacha, rura)

t-

 

 

7. WYMIARY PRÓBKI

 

 

Długość spoiny pachwinowej, długość(wymiar)boku

z-

Srednica zewnętrzna rury

D-

9. UŁOŻENIE SPOINY

 

-

Spoina dwustronna

bs

-

Spoina jesnostronna

ss

 

10. PODKŁADKA

 

-

Spawanie bez podkładki

nb

-

Spawanie z podkładka

mb

-

Żłobienie lub szlifowanie grani

gg

-

Bez żłobienia lub szlifowania grani

ng