DRUT DO SPAWANIA

Elektrody Baildon  Sp. z o. o. lub ESAB  albo BÖHLER

Elektrody Baildon Sp. z o. o.
Stal wg PN

Gazowego

nazwa handlowa

klasyfikacja wg

PN-88/M-69420

Metodą TIG

nazwa handlowa

klasyfikacja wg

PN-88/M-69420

EN1668, EN12070

Metodą MAG

nazwa handlowa

klasyfikacja wg

PN-88/M-69420

EN440, EN12070

Elektrody

nazwa handlowa

klasyfikacja wg PN-EN 499, EN757, EN1599

 

St3S

R35

EBD WO1

SpG1

EBD SGMo

EN1668-W 42 2 W2Mo

EN12070-WMoSi

EBD SG2

SpG3S

G 42 3 C  G3Si1

G 42 4 M G3Si1

EB 146 wypełnienie                                       E 38 3 B 42 H10

ER 246 przetop, konstrukcje                          E 38 2 RB 12

ER 546 przetop, inst. paliwowe                     E 42 0 RR 12

ER 346 przetop, rury parowe                         E 38 0 RA 22

ER 446 transformator, konstrukcje do 15mm E 38 0 RR 12

18G2A

SpG4

SpG2

 

W 42 4  W2Si

EBD SG2

SpG4S

G 42 4 M G3Si1

EB 150 E 42 4 B 42 H10

14HNMBCu

 

 

SpG3SHN2M

EB 170              E 62 2 Mn2NiCrMo B 42

K18

SpG2

SpG1M

 

 DMO-IG

OK Tigrod  13.09

EN1668-W 42 2 W2Mo

EBD SG2

SpG3S

G 42 4 M G3Si1

 

EB 146             E 38 3 B 42 H10

ER 346             E 38 0 RA 22

16M

SpG1M1

(SpG1M1)

 DMO-IG

OK Tigrod 13.09

EN1668-WMoSi

(EBD SG2)

SpG2SM

 EN12070 - G Mo Si

ESMoB           EMoB 42 H10

ESMoR            EMoR 12 przetop  Ø 2.5

15HM

SpG1H1M

 

 DCMS-IG

EN12070-WCrMo1Si

OK Autrod 13.12

SpG2SH1M

EN12070-GCrMo1Si

ES Cr-MoB        ECrMo 1 B 42 H10   fazowanie mechaniczne

ES Cr-MoR         ECrMo 1 R 12          przetop Ø 2.5

 

10H2M

SpG1H2M1

 

 CM2-IG

EN12070-WCrMo2Si

OK Autrod 13.22

SpG2SH1M

EN12070-GCrMo2Si

ES 2Cr-MoB         ECrMo 2 B 42 H10  fazowanie mechaniczne

ES 2Cr-MoR         ECrMo 2 R 12          przetop  Ø 2.5

13HMF

SpG1H1MF

DMV83-IG

EN12070-WmoVSi

SpG2SHMF

EN12070-GMoVSi

ESMo-Cr-VB        EMoV B 42   fazowanie mechaniczne

 

ESMo-Cr-VR        EMoV R 12     przetop  Ø 2.5

kopiowanie wymaga zgody  INSTYTUTU    ŁĄCZENIA        METALI