Odpowiedzialności personelu spawalniczego o 

specjalistycznych wiadomościach technicznych.

pytania Kursu Nadzoru i Kontroli Prac Spawalniczych firmy Technolkonstrzębski Co sp. z o.o.

 

 

 
 

 

     
 

Sprawdzenie kontraktu

-     zdolność wytwórcy do spawania i operacji pokrewnych

     
 

Sprawdzenie konstrukcji

-     wymagane normy spawalnicze,

-     położenie spoin i ich obciążenie,

-     dostęp do wykonania spoin i ich kontroli,

-     szczegółowe zadania poszczególnych złączy spawanych,

-     wymagania jakościowe i poziomy jakości spoin wg EN 25817 lub EN 30042.

     

 

   

 

 

 

         
         

1.4

Poddostawcy

-     przydatność poddostawców.

     

1.5

Planowanie procesu produkcyjnego

-     przydatność Instrukcji Technologicznych Spawania (WPS)
i protokółów uznania technologii spawania (WPAR),

-     dokumenty wykonawcze,

-     przyrządy mocujące i oprzyrządowanie spawalnicze,

-     przydatność i ważność Świadectw Egzaminu Spawacza,

-     warunki otoczenia,

-     warunki bhp podczas spawania

     
 

Urządzenia

-     przydatność urządzeń spawalniczych i pomocniczych,

-     gotowość, oznaczenie i gospodarka urządzeniami i środkami pomocniczymi,

-     warunki BHP.

     
 

Operacje spawalnicze

     
 

Czynności przygotowawcze

-     możliwość stosowania dokumentów wykonawczych,

-     przygotowanie rowków spoin, składanie i czyszczenie,

-     przygotowanie do prowadzenia kontroli podczas spawania,

-     przydatność stanowisk spawalniczych wraz z ich otoczeniem.

 

 

 

 

Spawanie

-     zatrudnienie spawaczy zgodnie z ich uprawnieniami,

-     kontrola funkcji urządzeń spawalniczych i oprzyrządowania,

-     kontrola materiałów dodatkowych i pomocniczych,

-     kontrola wykonania spoin sczepnych,

-     kontrola parametrów spawania,

-     zastosowanie ewentualnych badań pośrednich,

-     kontrola temperatury podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej,

-     kontrola kolejności spawania,

-     obróbka końcowa (pasywacja, szlifowanie, usuwanie odprysków).

     
 

Kontrola

 

 

 

 

Oględziny zewnętrzne

-     sprawdzenie zgodności wykonania wszystkich spoin z dokumentacją techniczną,

-     sprawdzenie wymiarów spoin,

-     sprawdzenie kształtu, wymiarów i tolerancji wykonania spawanych elementów konstrukcyjnych,

-     sprawdzenie zewnętrznego wymiaru spoin.

     
 

Badania niszczące i nieniszczące  

-     ocena próby łamania,

     
 

 

     
 

Dokumentacja

-     zestawienie i przechowanie niezbędnej dokumentacji – świadectw, certyfikatów, instrukcji, protokołów badań dla końcowego sprawozdania.