"91" vAlign="middle" width="663" colspan="2">  

R. Jastrzębski i S-ka Spółka Jawna     31-813 Kraków , os. Kalinowe 23/160     Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia  i wpisana do rejestru handlowego H/A-178   Regon 357057897 Numer Identyfikacji Podatkowe 678-27-50-585                      Biuro : ul. Fatimska 41a   31-837 Kraków tel. (012) 6491856    Gdańsk  tel. (058) 3475437     Tarnów tel. (014) 6128103

 Zapraszamy na kurs dla specjalistów spawalników dla absolwentów Kursu Nadzoru i Kontroli Prac Spawalniczych

kotły energetyki zawodowej       Kraków,  3.06-12.06.2002r                     spawalność i metalurgia spawania stali K18, 16M, 15HM, 10H2M, 13HMF, X10, X20, P91, P5

mosty , urządzenia dźwignicowe i maszty radiowe   Zakopane, 08.07-17.07.2002r.           stale tradycyjne: St3S, 18G2A, 18G2AV, 14HNMBCu, Weldox 700, Weldox 900, Weldox 1100      

instalacje chemiczne i naftowe     Świnoujście, 12.08-21.08.2002r                              zbiorniki magazynowe instalacje węglowodorowe i rurociągi przesyłowe dalekiego zasięgu ;    stale nierdzewne (ferrytyczne, martenzytyczne)  i kwasoodporne (austenityczne i duplex)  stale energetyczne P91, P5

transport i przemysł okrętowy    Sopot, 16.09-25.09.2002r                              konstrukcje ze stali odpornych na działanie wody morskiej, drobnoziarnistych i konstrukcje  aluminiowe, naprężenia i odkształcenia spawalnicze, kolejność spawania, konstrukcje cienkościenne, spawanie drutami proszkowymi 

urządzenia  hutnicze, górnicze i cementowe    Krynica, 16.10-25.10.2002r   konstrukcje o dużej masie i grubości do 200mm, spawanie zimą na otwartej przestrzeni, dokładność wymiarowa spawanych ciężkich konstrukcji, prostowanie suwnic, instalacje tlenowe i hydrauliczne, instalacje górnictwa gazowego 

wytrzymałość, kontrola  i projektowanie połączeń spawanych   Białowieża 13.11-22.11.2002r obliczenia wadliwych spoin: statyczne , dynamiczne i metodami mechaniki pękania, wady złącz spawanych i ich wpływ na wytrzymałość spoin, wpływ metod spawania na skłonność do powstawania wad spawalniczych, oględziny zewnętrzne, oględziny przełomów, badanie stali na rozwarstwienia, weryfikacja wyników badań radiograficznych i ultradźwiękowych, ocena solidności laboratoriów badawczych, kwalifikacje personelu badań nieniszczących, technologiczność konstrukcji spawanych na przykładach błędnych rozwiązań, wpływ dokumentacji na awaryjność połączeń spawanych 

szkolenie spawaczy metodę TKS    Nowy Wiśnicz k. Krakowa  9.01-19.01.2003r prezentowana w Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa w Paryżu i publikowana w wielu krajach ( USA, Francja, Hiszpania) nowoczesna metoda szkolenia spawaczy w szerokim zakresie wykorzystująca osiągnięcia psychologii biologicznej, psychologii poznawczej i psychologii pracy, wykorzystanie biocybernetyki i psychologii przetwarzania informacji do inteligentnego programowanie robotów przemysłowych

urządzenia spawalnicze i mechanizacja spawania    Warszawa 13.02-22.02.2003r dobór różnych generacji urządzeń w celu rozwiązywania problemów spawalniczych i minimalizacji kosztów w produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej

SPECJALISTYCZNY NADZÓR I KONTROLA PRAC SPAWALNICZYCH

Kurs stanowi kompendium praktycznej wiedzy  spawalniczej, dostępnie przedstawianej przez autorytety znanych uczelni technicznych: prof. Edmund Tasak, prof. Andrzej Kolasa, prof. Włodzimierz Walczak, prof. Andrzej Klimpel, jak również eksportowych specjalistów z branży budownictwa metalowego. Należą do nich: inż. Jan Borowiec, dr Edmund Skarpetowski, inż. Wiesław Kalandyk i kilku spośród 100 osób wybranych zgodnie z zasadami omawianymi w artykule współautorstwa Ryszarda Jastrzębskiego, który ukazał się w nr 9/2000 Dozoru Technicznego.

Informacje praktyczne uzyskiwane przez pokolenia pracowników często są tajemnicą firm, w związku z tym wykładowców i przykłady, na podstawie których omawiane są podstawy wiedzy praktycznej, dobieramy do zainteresowań osób szkolonych na kursie.

Podstawowa wiedza z zakresu spawalnictwa omówiona zostanie na przykładzie budowy najnowocześniejszych elektrowni w Polsce i Europie:

·         Największy kocioł w Europe w elektrowni Nieberaussen (167,5 m wysokości, 950 MW) Rury z podwójną ścianką, stale na wlocie 10H2M poprzez P91 i stal amerykańska P5 na wylocie.

·         Najnowocześniejszy kocioł w Polsce EC Nowa Sarzyna z turbiną gazową, woj. Podkarpackie ( kocioł odzysknicowy w bloku parowo-gazowym, rury użebrowane)

Doświadczenie wykazało, że nasz sposób na jakość w spawalnictwie procentuje większymi sukcesami firm naszych Klientów (wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych budynków i hal widowiskowo-sportowych, budowa mostów i rurociągów przesyłowych oraz instalacji przemysłu chemicznego, remonty suwnic, wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych, spawanie kadłubów i nadbudówek statków i inne...).

        Uczestnicy otrzymają certyfikaty imienne potwierdzające udział w szkoleniu.

            Szkolenie jest pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień zakładu i podniesienia poziomu spawalnictwa

   Z poważaniem

                                S p e c j a l i s t a     ds.

marketingu i turystyki kongresowej

                                       mgr Magdalena Mirecka


Najbliższe szkolenie: Kraków ,  28.05 – 6.06..2001r.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ryszardem Jastrzębskim: tel. kom. 0608 264 730, lub z Magdaleną Mirecką: tel. 0502 95 96 18.

BIURO tel.: 0-12 649 18 56, fax 0-14 612 81 03