Zadania i zakres odpowiedzialności personelu spawalniczego o podstawowych wiadomościach technicznych

         

 

Poddostawcy

-     przydatność poddostawców.

     

 

-     wymagania dotyczące kontroli spoin,

-     warunki otoczenia,

-     warunki bhp podczas spawania

     
 

Urządzenia

-     przydatność urządzeń spawalniczych i pomocniczych,

-     gotowość, oznaczenie i gospodarka urządzeniami i środkami pomocniczymi,

-     warunki BHP.

     
 

 

     
 

Czynności przygotowawcze

-     możliwość stosowania dokumentów wykonawczych,

-     przygotowanie rowków spoin, składanie i czyszczenie,

-     przygotowanie do prowadzenia kontroli podczas spawania,

-     przydatność stanowisk spawalniczych wraz z ich otoczeniem.

 

 

 

 

Spawanie

-     zatrudnienie spawaczy zgodnie z ich uprawnieniami,

-     kontrola funkcji urządzeń spawalniczych i oprzyrządowania,

-     kontrola materiałów dodatkowych i pomocniczych,

-     kontrola wykonania spoin sczepnych,

-     kontrola parametrów spawania,

-     zastosowanie ewentualnych badań pośrednich,

     
 

Kontrola

 

 

 

 

Oględziny zewnętrzne

-     sprawdzenie zgodności wykonania wszystkich spoin z dokumentacją techniczną,

-     sprawdzenie wymiarów spoin,

-     sprawdzenie kształtu, wymiarów i tolerancji wykonania spawanych elementów konstrukcyjnych,

     
 

Badania niszczące i nieniszczące

-     ocena próby łamania,